Fronterin ILP-työkalu ja toimintasuunnitelma

Fronterin ILP-työkalussa (Individual Learning Plan) voit koota yhteen tavoitteet useista huoneista, ja tehdä laajempaa arviointia esim. lukukauden lopussa tai yleisemmin suunnitella (itse)arvioinnin jälkeisiä asioita – miten jatkossa toimitaan. ILPin ja huoneiden tavoitteiden välillä on automaattinen linkki. Myös huoltajat voidaan ottaa mukaan toimintasuunnitelman tekoon.

Tämän työkalun käyttöönottoa varten pääkäyttäjä tekee ensin ILP-pohjan, johon valitaan ryhmät, arvioitavat aiheet ja johon voidaan määritellä myös toimintasuunnitelma.

Pääkäyttäjän valmistelut

ILP-työkalu on henkilökohtainen työkalu Fronterin yläpalkissa, ja pitää siis käyttöön otettaessa lisätä sekä opettajille että oppilaille ja opiskelijoille. Jos et löydä ILP-työkalua työkalulistassa, tai saa sitä lisättyä kaikille käyttäjillesi, ota yhteyttä meihin.

Itse työkalun saatavuuden lisäksi opettajilla tulee olla luokanvalvoja- tai aineenopettajaoikeudet omiin oppilas- ja opiskelijaryhmiinsä. Jos käytössä on tiedonsiirto esimerkiksi Primuksesta, ovat oikeudet yleensä jo valmiiksi paikallaan. Jos näin ei ole, neuvomme mielellämme eteenpäin.

Näiden alkuvalmistelujen lisäksi pääkäyttäjä voi luoda käyttöön valmiita ILP-pohjia, ja antaa opettajien täyttää yksityiskohdat. Käyttöä helpottaakseen usein pääkäyttäjä kuitenkin tekee koko koulun käyttöön yhteisen ILP-pohjan, jossa otetaan huomioon eri tarpeet.

ilpILP-suunnitelmapohjan tekeminen

Voit tehdä uuden suunnitelmapohjan seuraavasti.

 1. Avaa ILP omista työkaluistasi, ja Luo uusi
 2. Anna sille hyvä otsikko, ja halutessasi kuvaus.
  • Kuvausta ei ole pakko antaa, mutta se on hyvä paikka kertoa vähän ILP-pohjan käyttötavoitteesta.
  • Otsikko ja käyttötarkoitus voi olla vaikkapa kiinnitetty tiettyyn lukukauteen, tai esimerkiksi työssäoppimisjaksoon
 3. Jos haluat näyttää ILP-suunnitelmaan liitettävät tavoitteet ennen arviointia, valitse ”Näytä tavoitteet ennen arviointia”.
 4. Valitse ”Jakson mukaan”, niin voit kiinnittää ILP-pohjan tiettyyn ajanjaksoon, kuten lukukauteen. Näin suunnitelmat ovat jatkossa selattavissa sen mukaan, ovatko ne menossa, tulossa vai jo menneitä. Toinen valinta tässä kohdassa,”Ad hoc” mahdollistaa ILPin tekemisen ilman kytkentää mihinkään ajanjaksoon, mutta yleensä ILP kannattaa kiinnittää esimerkiksi lukukauteen.
 5. Määritä Jakso, jonka aikana huoneissa käytettävien tavoitteiden arvioinnin ja ILP-suunnitelman välillä vallitsee automaattinen linkki.
 6. Määritä aukioloaika, jonka sisällä ILP-suunnitelmaa voi muokata. Aukioloajan umpeuduttua ILP on vain lukutilassa. Jos Aukioloaika on tulevaisuudessa, oppilaat ja opiskelijat eivät vielä näe sitä.
 7. Muokattavat otsikot: tässä voit muokata ILP-suunnitelman otsikoita paremmin oman oppilaitoksen käsitteitä vastaaviksi.
 8. Suunnitelmaan liitetyt ryhmät: tässä voit vetää vasemmalta puolelta oppilas- tai opiskelijaryhmät, joiden osalta ILP-suunnitelmaa tehdään. Voit myös valita koko koulun, tai suuren määrän ryhmiä kerralla. Opettajaryhmiä ei tässä tarvitse valita, sillä opettajien pääsy ILP-pohjaan ja oppilas- ja opiskelijaryhmiin määrittyy heidän pääsyoikeutensa perusteella.
 9. Arvioinnin otsikot: tässä voit muokata arvioitavien alueiden otsikoita. Oletus otsikot ovat vapaasti muokattavissa, ja voit poistaa tai lisätä useampia otsikoita. Tässä määrität myös, minkä otsikoiden alla oppilaalla/opiskelijalla ja huoltajalla on kommentointimahdollisuus.
 10. Arvioitava aihe: tässä yhdistät aiheet, tavoitteet ja oppilas- sekä opiskelijaryhmät. Opettajalle voi antaa mahdollisuuden valita relevantit aiheet jokaiseen ILP-suunnitelmaan erikseen. Pääkäyttäjän tulee kuitenkin tässä määrittää, onko oppilailla ja opiskelijoilla itsearviointimahdollisuus.ilp_arvioitava-aihe
 11. Yleiset tavoitteet määritellään ylläpidossa omassa työkalussaan, usein koko Fronter-rakennukselle. Koulukohtaisesti tässä voidaan valita, mitkä yleiset tavoitteet otetaan mukaan ILP-pohjalle.
 12. Toimintasuunnitelman otsikot: kun arviointi on tehty, opettaja määrittää toimintasuunnitelman yhdessä oppilaan tai opiskelijan ja mahdollisesti huoltajan kanssa. Toimintasuunnitelma voi sisältää oman otsikon kullekin roolille. Niin haluttaessa, oppilaiden ja opiskelijoiden omat tavoitteet voidaan ottaa mukaan.
 13. PDF-tulostuksen asetukset: ILP voi tuottaa tulostettavan pdf-tiedoston, jonka asetukset määritellään tässä. Voit myös lisätä tiedostopohjaan vaikkapa koulun logon.
 14. Ylläpito:
  • voit liittää ILP-pohjan tiettyyn org.yksikköön, jolloin pääsyä pohjaan rajoitetaan enemmän. Ilman tätä valintaa pääsy ILP-pohjaan ja tietyn oppilaan tai opiskelijan toimintasuunnitelmaan voi periytyä, kun oppilas tai opiskelija siirtyy uuteen ryhmään.
  • voit lukita ILP-suunnitelman vain lukutilaan. Huomaathan, että tätä toimintoa ei voi perua, joten sitä ei kannata tehdä ennen kuin kenenkään ei varmasti tarvitse tehdä muutoksia suunnitelmaan.

ILP-pohjan voi poistaa niin kauan, kuin kukaan ei ole ottanut sitä käyttöön. Jos pohja on otettu käyttöön, kaikki ryhmät ja tavoitteet pitää poistaa erikseen ennen koko pohjan poistamista.

Kuinka annan oikeuden kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden suunnitelmiin

ILP-työkalun asetuksissa on mahdollista antaa määrätylle opettaja- tai rehtoriryhmälle pääsy kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden ILP-työkalussa käytettäviin tietoihin. Voit antaa pääsyn näin:

 1. Tee ylläpidossa uusi ryhmä tätä tarkoitusta varten, ja lisää siihen asiaankuuluvat käyttäjät.
 2. Valitse vasemmanpuoleisesta rakenteesta oppilas- tai opiskelijaryhmä, johon annat pääsyn. Yleensä tämä ryhmä on nimeltää ”Kaikki oppilaat” tai vastaava, ja ryhmä usein tulee automaattisesti oppilashallintojärjestelmästä.
 3. Avaa ryhmän oikealta puolelta Asetukset, ja Muut asetukset.
 4. Lisää uusi asetus U21 (Koulujohtoryhmä)
 5. Valitse avautuvasta rakenteesta kohdassa 1 lisäämäsi ryhmä.
 6. Tallenna

ILP opettajan näkökulmasta

Useimmiten pääkäyttäjä tekee ILP-pohjan, ja opettaja täyttää sen valmiiksi. Löydät saatavilla ja avoinna olevat ILP-pohjat omasta ILP-työkalustasi kohdasta ”Ajankohtaiset”. ILP-pohja sisältää kaksi välilehteä, Toteutukset ja Asetukset.

Asetukset

Asetukset-välilehdellä voit tehdä loput määritykset kuntoon:

 1. Anna arvioitava aihe, esimerkiksi Matematiikka. Kullekin aiheelle on käytettävissä pääkäyttäjän määrittämät tekstikentät.
 2. Valitse arvioitavat oppilas- tai opiskelijaryhmät. Huomaa, että opettaja seuraa automaattisesti oppilas- ja opiskelijaryhmänsä mukana.
 3. Tallenna
 4. Aihetavoitteet sisältävät Fronter-huoneessa tai ylläpidon tavoitteiden määrittelyssä saataville tehdyt tavoitteet. Jos tavoitteisiin pääsyä on jo arvioitu, esimerkiksi huoneessa, tulee arviointi automaattisesti tähän.
 5. Tallenna
 6. Julkaisu-asetuksissa voit sallia oppilaiden kommentit. Kun valitset ”Opettajan kommentit”, julkaiset samalla arvioinnin oppilaille tai opiskelijoille.
 7. Toista askeleet 1-6, jos haluat lisätä useampia arvioitavia aiheita.

Toteutukset ja arviointi

ILP-pohjan toteutukset-välilehdellä teet varsinaisen arvioinnin. Voit arvioida oppilaita ja opiskelijoita yksitellen tai ryhmittäin.

ILP-Laaja-alainen osaaminen aihealueet

Arviointi oppilas- ja opiskelijaryhmittäin

ILP-pohjan toteutuksissa valitse haluamasi ryhmä valikosta. Valitse sitten Aihe. Oletuksena näet kaikki oppilaat ja opiskelijat taulukon riveinä, ja valitut arviointiotsikot sarakkeina. Nyt voit napsauttaa haluamaasi taulukon solua, ja kirjoittaa kommenttisi. Huomaa, että voit valita listasta joukon oppilaita ja opiskelijoita, ja siten helposti kopioida saman palautteen kaikille.

Muista tallentaa lopuksi.

Samassa näkymässä voit arvioida oppimistavoitteisiin pääsemistä, hyvin pitkälle samaan tapaan, kuin huoneen Tavoite-työkalussa.

Arviointi yksitellen

Yksittäisen oppilaan tai opiskelijan arviointi toimii samoin, kuin kokonaisen ryhmänkin, mutta valitset ylimmästä valikosta halutun oppilaan tai opiskelijan nimen. Oletuksena näet avattuna kaikki aiheet ja tavoitteet, joihin sinulla on pääsy, muta voit sulkea ne Näytä vähemmän -painikkeesta.

ILP - Oppilaskohtainen arviointi - AineryhmaHuomaa myös, että yksittäisen oppilaan tai opiskelijan arviointinäkymässä sivun yläosaan ilmestyy ”tämän hetkinen mallipohja”, josta pääset helposti siirtymään saman oppilaan tai opiskelijan muihin arviointeihin.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on yleensä osa huoltajan ja oppilaan tai opiskelijan kanssa käytävää keskustelua. Luokanvalvojalla on aina pääsy toimintasuunnitelmaan, mutta myös aineenopettajalle voidaan antaa pääsy. Luokanvalvojan täytyy kuitenkin julkaista toimintasuunnitelma, ennen kuin se tulee näkyväksi muille.

Toimintasuunnitelmalla on käytössä pääkäyttäjän määrittelemät otsikot, esimerkiksi ”koulun vastuu” ja ”oppilaan vastuu”. Toimintasuunnitelmaan voidaan myös liittää tiedostoja, ja toimintasuunnitelmaan voidaan liittää uusia oppilas- tai opiskelijakohtaisia tavoitteita (jos tämä on ILP-pohjan määrittelyissä sallittu).

Toimintasuunnitelma täytyy julkaista, jotta se tulee oppilaan tai opiskelijan ja huoltajan näkyville. Kun kaikki osapuolet ovat antaneet panostuksensa, on toimintasuunnitelma hyvä lukita.

Tilanneraportti

Tilanneraportti-välilehti näyttää kaikki huoneiden arkistoelementit (asiakirjat, testit, tehtävät jne.), jotka on liitetty yhteen tai useampaan tavoitteeseen huoneessa. Opettajan tulee tässä näkymässä valita yksittäinen oppilas tai opiskelija nähdäkseen elementit ja tavoitteet.

 • Luokanvalvoja näkee: kaikki oppilaaseen tai opiskelijaan liitetyt elementit ja tavoitteet. Elementit saa kuitenkin auki vain, jos luokanvalvojalla on oikeus siihen ko. huoneessa.
 • Aineenopettaja näkee: oppilaaseen tai opiskelijaan liitetyt elementit ja tavoitteet, jotka opettaja itse, tai jokin samassa opettajaryhmässä oleva, on liittänyt.
 • Oppilas tai opiskelija näkee: omat elementit ja tavoitteet, arvosanoineen ja opettajien kommentteineen, niin kauan kuin ko. huone on saatavilla.
 • Huoltaja näkee: kaikki oppilaaseen tai opiskelijaan liitetyt elementit ja tavoitteet. Elementit saa kuitenkin auki vain, jos huoltajalla on oikeus siihen ko. huoneessa.
 • Koulujohto: kaikki oppilaaseen tai opiskelijaan liitetyt elementit ja tavoitteet. Elementit saa kuitenkin auki vain, jos käyttäjällä on oikeus siihen ko. huoneessa.

Tulostus

Arvioinnin ja toimintasuunnitelman yhteydessä on Tulosta-painike, josta opettaja voi luoda pdf-asiakirjan mahdollista tulostamista ja allekirjoitusta varten. Pdf-tiedosto voi sisältää:

 • Kaikki oppilaat tai opiskelijat, tai vain tietty oppilas/opiskelija
 • Vaihtoehtoisina osioina toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden kuvaukset, sekä kommentit
 • Haluttaessa allekirjoitus koululta tai oppilaalta, tai molemmilta

ILP oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille

ILP löytyy samanlaisena henkilökohtaisena työkaluna oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille. Listasta löytyvät sekä ajankohtaiset, auki olevat pohjat, että menneet.

Tarkemmat toimintamahdollisuudet riippuvat pääkäyttäjän tekemistä asetuksista. Yleensä oppilas ja opiskelija sekä huoltaja saa pääsyn lukemaan aihe- ja tavoitekohtaisia arviointeja, sekä kommentoimaan niitä.

Toimintasuunnitelmalle lisätään usein omat kentät huoltajien sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kommenteille, ja raportti kerää yhteen eri huoneissa tehdyt tiettyihin tavoitteisiin kohdistetut aktiviteetit.

ILP koulujohdolle

Pääkäyttäjä voi luoda erityisen ryhmän koulujohdolle, jolle annetaan pääsy kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden ILP-pohjiin ja toimintasuunnitelmiin.

Lisämateriaalia

Tapio vastaa itslearning Suomen palvelutoiminnasta, ml. käyttötuki molemmille oppimisympäristöille.

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Näytä tuotekohtaiset artikkelit

Viimeisimmät viserrykset

Pedaforum 2023 Tampereella tänään! Tervetuloa näyttelyyn ja tutustumaan itslearning-oppimisalustaan bit.ly/43rR770 #pedaforum2023 #kopeda #digipeda #opetus #korkeaaste #yliopistopedagogiikka #MOOC #sustainability #lifelonglearning #LMS pic.twitter.com/TuxX…

reply · retweet · favorite

Artikkeliarkisto